خبر پایین بود هوش کاربران اینترنت اکسپلورر جعلی بود

Internet Explorer

 

چند وقت پیش آماری منتشر شد که در آن خبر امده بود که که کاربران اینترنت اکسپلورر IQ پایینی دارن! و باعث یک سری جنجال ها شد

بعد از در خواست کاربران  در مورد تحقیق در مورد این شرکت  بی بی سی  امروز گزارش داد که این تحقیق از پایه بی اساس و جعلی است .

پروفسور  David Spiegelhalter  از دانشگاه کمبریج گفت : این تحقیق توهینی به تمامی کاربران اینترنت اکسپلورر است .

بله درست است تحقیقی بی پایه و بی اساس …

winrumors