مایکروسافت VideoSurf را خرید

مایکروسافت سه شنبه اعلام کرد که aVideoSurf  خریده است .

هدف مایکروسافت از این خرید ادغام  VideoSurf   در سر تاسر ایکس باکس با استفاده از  ایکس باکس لایو است . و احتمالا  اضافه کردن آن به بینگ است

VideoSurf   این امکان را به شما میدهد که در سایتهایی نظیر Hulu، Dailymotion، Metacafe  به طور همزمان به جستجو بپردازید و باعث میشود که به سرعت به نتیجه مورد نظر برسید