تصاویری از صفحه کلید و محیط فارسی در ویندوز فون 8

چند روز در اینجا نوشتیم که ویندوز فون 8 از زبان فارسی به طور کامل پشتیبانی می کند . حالا شما رابه دیدن صفحه کلید فارسی و محیط فارسی ویندوز فون 8 دعوت می کنم ! فکر می کنم نیازی به توضیح بیشتر نباشد عکس ها زیر محیط فارسی ویندوز فون 8  را نشان می دهند